A KACS-os csoportok lényege, hogy adott településen igyekszünk mindent támogatni, és mindezt egy fonalra fűzni, így ezek a csoportok az adott KACS-közösségen belül is össze vannak fogva, valamint a jövőben kapcsolatban lehetnek a többi közösséggel a nagy KACS keretein keresztül. Egy erős, megtartó, imádságos háttér a cél a fiatal keresztény családoknak, ahol mindenki abban vesz részt, amihez hívást érez.

KACS-os csoportok:

1. Babás klub

Itt a 0-4 éves korosztály és szülei tudnak hetente összejönni, többnyire édesanyák, de  édesapák is csatlakoztak már. Év közben az alapforma egy közös imádság után a „hogy vagy?” kör és egy körkérdés, amivel mindig a vezető készül, majd a kicsikkel közösen éneklünk, bábozunk, gyurmázunk, mikor mi, végül pedig a szabad játék közben lehet beszélgetni. Alapvetően ez minden közösség kiinduló alapja, hiszen innentől felmenő rendszerben mindenkit igyekszünk segíteni.

2. Ovis klub

Ennek során a 3-7 éves gyerekekkel tanulunk közös imádságot, ismerünk meg bibliai történeteket, kreatívkodunk. Erre is van mintatervünk, de rugalmas, a lényeg, hogy játékosan ismerjék meg az ovisok Jézust és a hitünket. Mivel kevés a hitoktató, így különösen fontosnak tartjuk, hogy legalább ilyen formában ez jelen legyen az életükben.

3. Anyakör

Az anyakör egy mélyebb lelkiségű csoport, maximum 12 fővel, ahol havonta találkoznak az édesanyák gyerekek nélkül, és imádság után egy témát beszélnek át (ami akár szemlélődő ima is lehet, hozhatja a vezető, de fel is lehet osztani egymás közt), majd kötetlenül megbeszélik az elmúlt hónap örömeit, nehézségeit. A cél egy több tíz évre kialakuló, összetartó, mély lelkületű, őszinte csoport kialakítása, az anyakörös csoportok pedig közösen is szervezhetnek lelki gyakorlatot, imaalkalmakat igény szerint.

4. Férfikör

A férfikör során az édesapák imádkoznak együtt, beszélgetnek, alakítanak ki barátságokat lehetőleg egy lelki vezető (plébános, káplán, diakónus) segítségével, valamint támaszt nyújtanak a KACS-nak vagy bármely keresztény közösségnek esetleges szervezések során (pl. játszótér építése, események lebonyolítása). 

5. Imakör

Az imakör működhet online, személyesen és mindkét módon is. Az imakörnek adott KACS közösség imaszándékot küldhet pl. betegség vagy bármely szándék esetén, és a tagok vállalják, hogy imáikban hordozzák ezt. Részt vesznek igény szerint különböző megmozdulásokban, mint ima a békéért, kilencedek, stb. Dicsőtések során szervezetten látnak el imaszolgálatot.

6. Zenés csoport

A KACS az elejétől fogva keresi azokat, akik szívesen látnak el zenés szolgálatot, és őket igyekszik egymással összekötni, lehetőséget teremtve az ismerkedésre, közös zenélésre, dicsőítésre, de imaestek vagy babás, ovis alkalmak zenei szolgálatára is.

7. Gyerekkórus

A KACS azon településeken, ahol nincs, építve a zenés csoportra, egy idő után próbál indítani a keresztény gyerekkórust, akik lehetőségeikhez mérten egy idő után zenei szolgálatot láthatnak el gyerekmiséken vagy akár adventi koncertet is adhatnak adott településen.

8. Kreatív Kör

Ezt már az „anyaKACS” épülése során maga a közösség alakította ki, és reményeink szerint minden településen lesznek ilyen „hajtások”. A kreatív kör során havonta találkoznak a kör tagjai gyermekek nélkül, és megtanítják egymást olyan technikára, amit ismernek (pl. hímzés, varrás, kötés, fonás), de akár egy közös kopogtató, vagy bármilyen más feltöltő, alkotó tevékenység is megvalósul kis indító imával és jó beszélgetéssel.

9. Kirándulások

A KACS-ban egy idő után kinevezésre kerül egy kirándulásszervező tag, akinek az önként vállalt feladata, hogy időnként (havonta, kéthavonta) akár közeli helyekre is kirándulásokat szervezzen abból a célból, hogy a családok megismerhessék egymást. Ilyen kirándulások szolgálnak alapul a férfikörnek is, hiszen az édesapák itt, illetve a közös bográcsozásokon tudnak leginkább legelőször kötetlenül beszélgetni.

10. A jövő…

Ahogy egy közösség fejlődik, új ötletek születnek a Szentlélek vezetésével. Adott településen a vezető fontos feladata, hogy ezeket meghallgassa, ha úgy ítéli meg, kérjen tanácsot a vezetőségtől vagy a tagoktól, és ha jó, ossza meg a többi KACS-közösséggel is . Bízzunk benne, évek múlva már hosszabb lesz ez a lista, határ a csillagos ég!